เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
14.24
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
14.24
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รางวัลแห่งความสำเร็จ
เทศบาลนครหาดใหญ่ รับรางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2557

 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้ารับโล่รางวัลชมเชยและประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557  ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา โครงการ “โรงเรียนอนุบาลในฝัน” พร้อมเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  2 ล้านบาท จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในปีนี้ ประธาน ก.ก.ถ. ได้มอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 54 แห่ง จำแนกเป็น


รางวัลดีเลิศ พร้อมเงินอุดหนุนทั่วไป 4 ล้านบาท จำนวน 46 แห่ง


1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้สูงอายุ จำนวน 11 แห่ง
2. ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา จำนวน 7 แห่ง
3. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 7 แห่ง
4. ด้านการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 แห่ง
5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จำนวน 11 แห่ง


รางวัลชมเชย พร้อมเงินอุดหนุนทั่วไป 2 ล้านบาท จำนวน 8 แห่ง

1. ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษา จำนวน 4 แห่ง
2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 4 แห่ง


 

ส่วนบนของฟอร์ม

 

รางวัลแห่งความสำเร็จอื่นๆ