×
 
ประกาศลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณ โดยมีผลตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2563 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระภาษี
ขั้นตอนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอน ช่วงเวลา หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติม
1. ตรวจสอบ/ขอแก้ไข บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563   074-200151, 074-200159, 074-200158
2. ดูประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
- อาคารชุด/ห้องชุด ประกาศ 13 เมษายน 2563 ราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขได้ 074-200152, 074-200155-7
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ยังไม่ระบุ)    
3. ตรวจสอบ/ขอคัดค้านยอดภาษีที่ต้องชำระ
- อาคารชุด/ห้องชุด ประกาศ 1 พฤษภาคม 2563   074-200152, 074-200155-7
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศ (ยังไม่ระบุ)
- ยื่นคำร้องขอคัดค้าน ประกาศ 1 พฤษภาคม 2563
4. ชำระภาษี
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563   074-200152, 074-200155-7
5. ดูใบเสร็จ
  ผู้ที่จ่ายค่าภาษี ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ไม่สามารถดูใบเสร็จผ่านระบบออนไลน์ได้ 074-200152, 074-200155-7
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
074-200151, 074-200159, 074-200158
ฝ่ายพัฒนารายได้
074-200152, 074-200155-7
สายด่วนกุญชร ตลอด 24 ชั่วโมง
074-200000
ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
40 คำถามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง