ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
06.25
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
06.25
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาสู่เมืองสีเขียวภายใต้แผนงาน IMT-GT

เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  ได้แสดงเจตจำนงค์ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเมืองสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

โดยได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้แผนงาน IMT-GT  ให้ประสบผลสำเร็จ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการขับเคลื่อนด้วยหลักการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวของเมือง การส่งเสริมโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการมุ่งมั่นในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่เมืองสีเขียว เมืองคาร์บอนต่ำ และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2570 ดังนี้

1.  เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองจาก 36 % เป็น 40 % ในปี พ.ศ. 2570

2.  ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองลง 10 % เทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติ หรือ BAU (Business as Usual) ในปี พ.ศ. 2563

3.  ลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2570 และการใช้พลังงานทดแทนอย่างน้อย 10 MW ในปี พ.ศ. 2563

4.  ลดการเสียชีวิตจากอุทกภัยร้อยละ 80 และมูลค่าการเสียหายลดลงร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2563 (เมื่อเทียบกับการเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. 2553)

5.   มีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs จำนวน 3 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและชุมชนมีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) เป้าหมายที่ 13 การดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action) เป้าหมาย 17 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership for the Goals)  ในปี พ.ศ. 2570

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จภายใต้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว หรือ จีแค๊ปส์ และเป็นต้นแบบที่ในการขยายขอบเขตดำเนินการพัฒนาเมืองสีเขียวไปยังเมืองอื่นทุกเมือง ทั่วประเทศไทยอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ