เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
01.58
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
01.58
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
การเลือกตั้งเทศบาล
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

.

รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหาเลือกตั้ง

- หนึ่งใบ สีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี เลือกได้ไม่เกินหนึ่งหมายเลข

- หนึ่งใบ สีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกหมายเลข

 

 

 

 

 

 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

1. บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

2. บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อย่างเคร่งครัด

 

พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสได้ที่ >>

- แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด"

- สนง.กกต.จว.สงขลา โทร. 074-333212-4

- ศูนย์สายด่วนเลือกตั้ง 1444

การเลือกตั้งเทศบาลอื่นๆ