เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
01.34
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
01.34
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
การเลือกตั้งเทศบาล
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ได้ที่ >> https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

 

 

หรือสามารถตรวจสอบได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

 

โดยสามารถมาตรวจสอบสิทธิและขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564  ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย  ณ งานทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลนครหาดใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 074-200046, 074-200047

 

การเลือกตั้งเทศบาลอื่นๆ