เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
14.57
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
14.57
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
" ปรับโฉมใหม่ ถนนเสน่หานุสรณ์ "

. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเสน่หานุสรณ์ ตั้งแต่ถนนธรรมนูญวิถีถึงถนนประชาธิปัตย์ . เนื่องจากเดิมถนนบริเวณนี้เกิดความชำรุด เสียหาย ทำให้การจราจรยากลำบาก เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเสน่หานุสรณ์ ตั้งแต่ถนนธรรมนูญวิถีถึงถนนประชาธิปัตย์ ใช้งบประมาณ 6,200,000 บาท ซึ่งในการดำเนินโครงการนั้นได้มีการประชุมด้านการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก โดยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการดังกล่าว พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการนี้ โดยขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย . 1) งานรื้อถอนพื้นตัวหนอนเดิมพร้อมขนเก็บ งานรื้อผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม พร้อมบดอัดแน่น 2) งานก่อสร้างพื้นทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร 3) งานปูหินแกรนิต ขนาด 0.10 x 0.10 เมตร หนา 0.05 เมตร . โดยจะทำการปิดการจราจรช่วงที่ดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างพื้นทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 - ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจะดำเนินการปูหินแกรนิต และจะดำเนินการเปิดการจารจรบางส่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปกติ และเกิดความสะดวกมากขึ้น . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้จัดการโครงการฯ : นายสารัตน์ เรืองสรี โทร 098-1295168 ผู้ควบคุมงาน : นายอภินันท์ สารีร๊ะ โทร 061-8768366 ผู้ควบคุมงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ : นายอาทิตย์ แก้วสุวรรณ 081-5997980 นายวิทวัฒน์ ภักดี 089-2974950

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ