ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
07.37
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
07.37
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ตราสัญลักษณ์
ดวงตราของเทศบาลนครหาดใหญ่มีลักษณะเป็นรูปช้างเอราวัณยืนบนแท่น และให้ช้างเอราวัณทูนพานรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอยู่บนเศียร รัศมีเป็นแฉกแผ่ออกไปรอบ ๆ พานรัฐธรรมนูญ อันแสดงให้เห็นเป็นความหมายว่า รัฐธรรมนูญจะรุ่งเรืองมีแสงสว่างพวยพุ่งกระจายแผ่ไปทั่วทุกทิศทุกทาง มีคำว่า "เทศบาลตำบลหาดใหญ่" ไว้ด้านล่างใต้แท่นช้างเอราวัณ ตัวอักษรเป็นแนวโค้งขึ้นไปรับกับรัศมีทั้งสองข้าง เป็นรูปไข่สวยงาม ดวงตราเทศบาลตำบล หาดใหญ่ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 เป็นต้นมา โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย และดวงตรานี้เป็นดวงตราเริ่มแรกที่ใช้เป็นตราหัวกระดาษพิมพ์ และหลังจากนั้นได้จัดทำ ดวงตราเป็นรูปวงกลมขึ้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.8 เซนติเมตร และเมื่อเทศบาลตำบลหาดใหญ่ ได้รับการยกฐานะ จึงจัดทำดวงตราใหม่ เปลี่ยนนามเทศบาลในดวงตราจากเทศบาลตำบลหาดใหญ่ เป็น เทศบาลเมืองหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกนั้นอยู่ในลักษณะและขนาดเท่าเดิม