ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.09
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.09
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ประวัติเทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 445 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2471 มีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2471 พ.ศ. 2478 กระทรวงมหาดไทยประกาศ พระราช กฤษฎีกา ยกฐานะ สุขาภิบาลหาดใหญ่เป็น "เทศบาลตำบลหาดใหญ่" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 ซึ่งในขณะนั้นมี เนื้อที่ 5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5,000 คน รวมถึงมี รายได้ประมาณ 60,000 บาท

พ.ศ. 2492 ได้มีพระราช กฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตำบลหาดใหญ่เป็น "เทศบาลเมืองหาดใหญ่" เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2492 ตามพระราชกิจจา นุเบกษา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2492 ในขณะนั้นมีเนื้อที่ 5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 19,425 คน มีรายได้ 3,745,233.33 บาท

พ.ศ. 2504 เนื่องจากท้องที่ในเขตเทศบาลเมือง หาดใหญ่ได้เจริญขึ้น และมีประชากร อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงได้มีการเปลี่ยน แปลงเขต เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จากเนื้อที่ 5 ตารางกิโลเมตร เพิ่มอีก 3 ตารางกิโลเมตร รวมเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2504 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2504 ในขณะนั้นมีประชากร 38,162 คน มีรายได้ 3,854,964.17 บาท

พ.ศ. 2520 เนื่อง จากเขตเทศบาลได้เจริญขึ้น มีประชากรอาศัยหนา แน่นขึ้น และเพื่อประโยชน์ ในการบริหารและทำนุบำรุงท้องถิ่น จึงได้ เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จากเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่ 21 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2520 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2520 ในขณะนั้นมีประชากร 68,142 คน มีรายได้ ประมาณ 49,774,588.78 บาท

พ.ศ. 2538 หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก และทางอากาศ ทำให้ยกฐานะจากเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็น"เทศบาลนคร หาดใหญ่" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกาเล่มที่ 112 ตอนที่ 40ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538
และด้วยศักยภาพที่โดดเด่นและพร้อมด้วยคุณลักษณะ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร ทำให้เทศบาลเมือง หาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็น "เทศบาลนคร หาดใหญ่" ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538 ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ มีพื้นที่ ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 159,217 คน และ 66,985 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561)