ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.09
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.09
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ทำเนียบปลัดเทศบาล
จำนวนทำเนียบปลัดเทศบาลทั้งหมด 11 รายการ
ปลัดเทศบาลคนที่ 1
นายแปลง เทพหัสดินทร์
พ.ศ. 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ.2487
ปลัดเทศบาลคนที่ 2
นายโชติ เดชะรัฐ
พ.ศ. 15 มกราคม พ.ศ. 2487 ถึง 15 มกราคม พ.ศ.2507
ปลัดเทศบาลคนที่ 3
นายทิม ฉายะนานนท์
พ.ศ. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2513
ปลัดเทศบาลคนที่ 4
นายโชติ ศิลปะสุวรรณ
พ.ศ. 1 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2521
ปลัดเทศบาลคนที่ 5
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
พ.ศ. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2533
ปลัดเทศบาลคนที่ 6
นายบุญส่ง ไตรรัตนานาถ
พ.ศ. 7 มีนาคม พ.ศ. 2533 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2542
ปลัดเทศบาลคนที่ 7
นายสนั่น สายสุนทร
พ.ศ. 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ถึง 1 กันยายน พ.ศ.2545
ปลัดเทศบาลคนที่ 8
นายอุไร ผลเจริญสุข
พ.ศ. 1 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึง 3 กันยายน พ.ศ.2547
ปลัดเทศบาลคนที่ 9
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
พ.ศ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2550
ปลัดเทศบาลคนที่ 10
นายสุรชาติ เล็กขาว
พ.ศ. 5 ตุลาคม พ.ศ.2550 ถึง 30 กันยายน 2559
ปลัดเทศบาลคนที่ 11
นายอมร วงศ์วรรณ
พ.ศ. 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน