ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.16
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.16
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
จำนวนทำเนียบนายกเทศมนตรีทั้งหมด 27 รายการ
นายกเทศมนตรีคนที่ 1
นายอุดม บุญหลง
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๗๙ - พ.ศ. ๒๔๘๐
นายกเทศมนตรีคนที่ 2
พระยาพิทักษ์ โลหพิตร์
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๘๐ - พ.ศ. ๒๔๘๑
นายกเทศมนตรีคนที่ 3
นายเผ็กเซี่ยง โศยปราการ
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔ เม.ย. พ.ศ. ๒๔๘๓
นายกเทศมนตรีคนที่ 4
นายแนบ สุวรรณศิลป์
พ.ศ. ๒๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๑ มิ.ย. พ.ศ. ๒๔๘๕
นายกเทศมนตรีคนที่ 5
นายผุด ทิพรัตน์
พ.ศ. ๒ มิ.ย. พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๖ มี.ค. พ.ศ. ๒๔๘๘
นายกเทศมนตรีคนที่ 6
นายส่ง มีมุฑา
พ.ศ. ๗ มี.ค. พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๔๘๘
นายกเทศมนตรีคนที่ 7
นายปิติ ชวพงษ์
พ.ศ. ๒ ส.ค. พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๘ เม.ย. พ.ศ. ๒๔๙๑
นายกเทศมนตรีคนที่ 8
นายปิติ ชวพงษ์
พ.ศ. ๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๑๐ มิ.ย. พ.ศ. ๒๔๙๒
นายกเทศมนตรีคนที่ 9
นายปิติ ชวพงษ์
พ.ศ. ๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๑ ต.ค. พ.ศ. ๒๔๙๓
นายกเทศมนตรีคนที่ 10
นายแนบ สุวรรณศิลป์
พ.ศ. ๓ พ.ย. พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๑๔ ธ.ค. พ.ศ. ๒๔๙๔
นายกเทศมนตรีคนที่ 11
นายกี่ จิระนคร
พ.ศ. ๑๑ มิ.ย. พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๑๗ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๐๐
นายกเทศมนตรีคนที่ 12
ร.ต. ไพบูรณ์ สิทธิคู
พ.ศ. ๑๘ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๓ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๐๑
นายกเทศมนตรีคนที่ 13
นายโกเมศ อินทวงศ์
พ.ศ. ๔ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๑๖ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๐๖
นายกเทศมนตรีคนที่ 14
นายโกเมศ อินทวงศ์
พ.ศ. ๖ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๔ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๑๑
นายกเทศมนตรีคนที่ 15
นายวิเชียร โกวิทยา
พ.ศ. ๒๕ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๔ ม.ค. พ.ศ.๒๕๑๖
นายกเทศมนตรีคนที่ 16
นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๕ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๒ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๑๗
นายกเทศมนตรีคนที่ 17
นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๒๓ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๑๗ - ๑๗ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๒๓
นายกเทศมนตรีคนที่ 18
นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๑๘ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๔ ส.ค. พ.ศ.๒๕๒๘
นายกเทศมนตรีคนที่ 19
นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๕ ส.ค. พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๓ ก.ย. พ.ศ.๒๕๓๓
นายกเทศมนตรีคนที่ 20
นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๒๔ ก.ย. พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๔ ก.ย. พ.ศ.๒๕๓๘
นายกเทศมนตรีคนที่ 21
นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๒๕ ก.ย. พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๗ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๓๘ (รักษาการแทน)
นายกเทศมนตรีคนที่ 22
นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๒๘ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๖ ม.ค. พ.ศ.๒๕๔๓
นายกเทศมนตรีคนที่ 23
นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๒๗ ม.ค. พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๑ ก.พ. พ.ศ.๒๕๔๕
นายกเทศมนตรีคนที่ 24
นายประสงค์ สุวรรณวงศ์
พ.ศ. ๒๑ ก.พ. พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๒ ม.ค. พ.ศ.๒๕๔๗
นายกเทศมนตรีคนที่ 25
นายไพร พัฒโน
พ.ศ. ๒๙ ก.พ. พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๘ ก.พ. พ.ศ.๒๕๕๑
นายกเทศมนตรีคนที่ 26
นายไพร พัฒโน
พ.ศ. ๖ เม.ย. พ.ศ.๒๕๕๑ - ๕ เม.ย. ๒๕๕๕
นายกเทศมนตรีคนที่ 27
นายไพร พัฒโน
พ.ศ. ๒๕ ก.ค. พ.ศ ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน