เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.12
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.12
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สภาเทศบาลนครหาดใหญ่
ดาวน์โหลดข้อมูลผู้บริหาร
จำนวนสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งหมด 25 รายการ
ชื่อ :
นายสมคิด อรัญดร
ตำแหน่ง :
ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายเจตสกุล เพ็ชรสกุล
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาเทศบาล
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายสามารถ เหมมันต์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายล่องหิ้น ทิพย์แก้ว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายเจตสกุล เพ็ชรสกุล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายคนึง นวลแก้ว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายชาตรี คงชนะพาล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายรัตน์ นวลแก้ว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางมัรริกา เจริญพานิช
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายสมจิต คารวนันท์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ไปที่หน้า