ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.01
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.01
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สภาเทศบาลนครหาดใหญ่
จำนวนสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งหมด 26 รายการ
ชื่อ :
นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี
ตำแหน่ง :
ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายนิยม พรรณราย
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาเทศบาล
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายนิยม พรรณราย
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายอดุลย์ ชอบงาม
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวปราณีจิตต์ นวลแก้ว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวสิริรานี เหมมันต์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายวันชัย สุขมี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายจตุพร ศรีเฉลิม
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายนุสรณ์ ทิพวาศรี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางศรีสุภรณ์ กิตติคุณเสรี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ไปที่หน้า