ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.08
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.08
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 22 รายการ
ชื่อ :
ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
โทรศัพท์ :
081-1496864
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวกรุณา ทองแกมนาก
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ :
062-068-2666
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ :
081-7384548
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายวินัย ปิ่นทอง
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ :
-
โทรศัพท์ :
090-226-3939
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางปฏิมา ตันติเมตตา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ :
074-200035
โทรศัพท์ :
081-8977029
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวรัชดา คงบ่าว
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
โทรศัพท์ :
088-7912825
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางปิมตวัลย์ พรหมเสนา
ตำแหน่ง :
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
โทรศัพท์ :
074-200153
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวรัชดา คงบ่าว
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
โทรศัพท์ :
074-200141
โทรศัพท์ :
088-7912825
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายยุทธชัย เพชรรักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
โทรศัพท์ :
074-200070
โทรศัพท์ :
081-7387098
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายสง่า กลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
โทรศัพท์ :
074-200073
โทรศัพท์ :
081-8985356
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ไปที่หน้า