เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
04.07
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
04.07
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ดาวน์โหลดข้อมูลผู้บริหาร
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 21 รายการ
ชื่อ :
ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
โทรศัพท์มือถือ :
074-200030
สถานที่ทำงาน :
-
ชื่อ :
นางสาวกรุณา ทองแกมนาก
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาล
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายสมชัย จันทร์ประทีป
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาล
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายวินัย ปิ่นทอง
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ :
-
โทรศัพท์มือถือ :
-
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางปฏิมา ตันติเมตตา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวรัชดา คงบ่าว
ตำแหน่ง :
รักษาการผู้อำนวยการสำนักการคลัง
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวอุไรวรรณ คงทน
ตำแหน่ง :
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวรัชดา คงบ่าว
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายยุทธชัย เพชรรักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายสง่า กลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ไปที่หน้า