ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.16
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.16
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหารทั้งหมด 10 รายการ
ชื่อ :
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ตำแหน่ง :
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
โทรศัพท์ :
081-8981188
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
โทรศัพท์ :
062-8919111
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
โทรศัพท์ :
081-6980046
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
โทรศัพท์ :
081-6981340
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายอาหมัด เบ็ญอาหลี
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
โทรศัพท์ :
081-9579348
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ :
061-6984442
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นางสาวสุนัยเนตร วงศ์เกียรติกุล
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ :
083-0382631
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายมานพ เพ็งชุม
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ :
087-3955185
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
ดร.โสภณ สาระวิโรจน์
ตำแหน่ง :
ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ :
094-1565359
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อ :
นายบรรจง ร่มสงฆ์
ตำแหน่ง :
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ :
082-4161084
สถานที่ทำงาน :
เทศบาลนครหาดใหญ่