เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
23.14
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
23.14
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา ชั้น1-2 และห้องแถว ชั้น2 ภายในอาคารตลาดพลาซ่า 1 )

ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความประสงค์จะเปิดประมูลราคาให้เช่าห้องน้ำ-ห้องสุขา ชั้น ๑-๒ และห้องแถว ชั้น๒ ภายในอาคารตลาดพลาซ่า ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ห้อง ห้องเลขที่ ๓๕๔,๓๕๕,๓๘๒,๓๘๓,๓๘๔,๓๘๕,๓๘๖,๓๘๗,๓๙๒,๓๙๓ และ ๓๙๔ โดยเฉพาะห้องแถวชั้น ๒ ให้มีกำหนดระยะเวลาการเช่าให้สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖ พร้อมกับห้องแถวที่จัดทำสัญญาเช่าก่อนหน้านี้

กำหนดยื่นซองประมูลราคาใน วันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง (ตึกหลัง) เทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประมูลราคาได้ ในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ณ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ สำนักการคลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๒๐๐๑๔๙-๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ