เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
20.29
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
20.29
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับ อบจ.สงขลา เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับข้าวสารแก่ผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีวิต จึงเปิดรับลงทะเบียเพื่อรับข้าวสารจำนวน 10 กิโลกรัม 

โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้ 

1.ผู้ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าบ้าน หรือผู้อาศัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ วันที่ประกาศ และกำหนดให้หนึ่งบ้านเลขที่เป็นหนึ่งครอบครัว 

2. มีสัญชาติไทย 

3. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสงขลา 

- เป็นผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบทำให้ต้องหยุดประกอบกิจการหรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติส่งผลให้ขาดรายได้

- เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกบอการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ลดเวลาทำงาน หรือเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- เป็นผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัว ที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน  

 

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 

ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  เวลา 08.30-16.30 น. "ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ"

2. ผ่านแกนนำชุมชน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล (สท.)/ ประธานชุมชน 

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ จะเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการรับลงทะเบียน และนำรายชื่อเข้าคณะกรรมการพิจารณาผลเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็จะนำรายชื่อส่งให้ทาง อบจ.สงขลา ดำเนินการต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200142 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ