เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
20.50
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
20.50
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย (จ่ายอาหารเสริม) ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย (จ่ายอาหารเสริม) ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่เด็กอายุ 1-3 ปี (เด็กทีเกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2563) เพื่อรับอาหารเสริม (นมUHT) สูตร 3 ขนาด 180 มล.จำนวน 90 กล่อง ต่อ 1 คน

 

โดยกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  ดังนี้ 

1. เป็นเด็กอายุ 1-3 ปี (เด็กทีเกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2563)

2. มีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

3. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคนต่อปี  

4. เป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ตามประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่่องลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 

โดยผู้สนใจที่มีบุตรหลานมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ  สามารถติดต่อลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่

1. แกนนำ อสม.หรือ ประธานชุมชนในพื้นที่ของท่าน

2. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่  (ตึกหลัง ชั้น 1 )

 

เอกสารการลงทะเบียน 

1. แบบฟอร์อมการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ  (ดังแนบในไฟล์)

2. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก   จำนวน 1 ฉบับ 

3. สำเนาสูติบัตรเด็ก     จำนวน 1 ฉบับ 

4. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (หน้าบันทึกรับวัคซีนและหน้าบันทึกชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง)    จำนวน 1 ชุด 

5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 1 ฉบับ 

6. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 1 ฉบับ 

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564  นี้    

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  โทร. 074-200124

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ