เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
01.27
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
01.27
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
การเลือกตั้งเทศบาล
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

โดยสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน       คือ >> ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน  คือ >> ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 โดย ยื่นแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ใช่สิทธิเลือกตั้ง ด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง  ดังนี้ 1.ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 2. มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน 3. จัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แบบฟอร์มไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัทพ์ 074-200046 /074-200047 ค่ะ

การเลือกตั้งเทศบาลอื่นๆ