เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
03.33
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
03.33
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และ ร่วมประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และ ร่วมประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  ซึ่งกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่31 ตุลาคม 2563 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประเพณีของไทยแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 โดยมีกำหนดระเบียบการรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ และ หนูน้อยรักษ์ไทย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

การประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. เพศชาย/ เพศหญิง

2. เกิดระหว่างปี พ.ศ.2557-2559  (อายุ 4-6 ปี)

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหนูน้อยนพมาศของเทศบาลนครหาดใหญ่

การรับสมัครผู้เข้าประกวด 

กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร โดยสแกนรหัสคิวอาร์ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6XNXvPGnyAmGwSnXAkKcO2BRPigVh9-yYiA1AqEO5TXSb7Q/viewform

ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด รวมถึงได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดครั้งนี้ 

วันฝึกซ้อมและคัดเลือก คือ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ 

** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563**

 

การประกวดนางนพมาศ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.  เพศหญิง

2.  สัญชาติไทย

3.  อายุ 17 ปี และ ไม่เกิน 24 ปี (เกิดระหว่างวันที่ พ.ศ.2539 - พ.ศ.2546)

4. ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1-4 ในการประกวดนางนพมาศและการประกวดนางสงกรานต์ของเทศบาลนครหาดใหญ่

5. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด รวมถึงได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดครั้งนี้ 

การรับสมัครผู้เข้าประกวด  กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร โดยสแกนรหัสคิวอาร์ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0vuvxZrq9FYndp2EnlyFoYWasu21e0AGkyG2lrGLlW6URjA/viewform

ผู้สมัครต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันคัดเลือก

วันฝึกซ้อมและคัดเลือก คือ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30-12.00 น.  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ 

**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563**

 

หมายเหตุ !  อ่านระเบียบการสมัครได้ที่ ไฟล์ดังแนบ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ 074-200101  หรือ 094-5932172

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ