เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องกุญชร
10.34
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
10.34
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเยาวชนบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง Healthy Teen Presenter 2020 ในงานมหกรรมสุขภาพ ครังที่ 3 ประจำปี 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเยาวชนบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง Healthy Teen Presenter 2020 ในงานมหกรรมสุขภาพ ครังที่ 3

ประจำปี 2563  ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาท  โดยจัดการประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 12  สิงหาคม  2563  รอบตัดสินวันที่ 13 สิงหาคม 2563

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดเยาวชนบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง Healthy Teen Presenter 2020

1.เป็นเยาวชน ชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 24 ปี

2.กำลังศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษา , อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา

3.มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

4.มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออกต่อสาธารณชน

5.มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าประกวด

1. สำเนาบัตรนักเรียน     จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. รูปถ่ายโปสการ์ดแบบเต็มตัว จำนวน 1 รูป และแบบครึ่งตัว จำนวน 1  ใบ

4. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1  เดือนนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร

 

รางวัลผู้ชนะการประกวดเยาวชนบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง Healthy Teen Presenter 2020

รางวัลชนะเลิศ                                ได้รับเงินรางวัล            20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                ได้รับเงินรางวัล            10,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                ได้รับเงินรางวัล              7,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3                ได้รับเงินรางวัล              5,000  บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4                ได้รับเงินรางวัล              3,000  บาท

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  10 สิงหาคม 2563

สามารถติดต่อรับ/ยื่น ใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 074-200121 โทรสาร 074-245296

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ