เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องกุญชร
07.33
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
07.33
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย “วันอาสาฬหบูชา” ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก และพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกของโลก ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเวียนเทียน ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จะมีรถบริการรับ-ส่ง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ

 

โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ