เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องกุญชร
03.42
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
03.42
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการรถรับ - ส่งนักเรียน (3 เส้นทาง)  ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 นี้

เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการรถรับ - ส่งนักเรียน (3 เส้นทาง)  ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 นี้

โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 "สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ"

โดยกำหนดเส้นทางการเดินรถ ดังนี้  

เส้นทางที่ 1 เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (มีรถรับ - ส่ง 1 คัน ) .

ออกจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 06.40 น. > หน้าสยามนคินทร์ เวลา 06.45 น. > ถนนราษฎร์ยินดี > โรงเรียนเทศบาล4(วัดคลองเรียน) เวลา 07.00 น.> โรงเรียนหลวงประธานฯ เวลา 07.05 น. > สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) > โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (ญ.ว.2) เวลา 07.30 น.

** ขากลับออกจาก ญ.ว.2 เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น. โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ สุดปลายทางที่เทศบาลนครหาดใหญ่

.

เส้นทางที่ 2 เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (มีรถรับ - ส่ง 2 คัน ) .

หน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 06.30 น.และหน้าค่ายเสนาณรงค์ เวลา 06.40 น. > หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิมยาคุณานุสรณ์) เวลา 06.50 น. > ถนนตรงข้าม Big C Extra เวลา 06.50 น. > บริเวณธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม เวลา 07.00 น.> บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เวลา 07.15 น. และ บริเวฯสนามกีฬาจิระนคร เวลา 07.10 น. > ถนนสัจจกุลสะพานข้ามทางรถไฟ > หน้าโรงเรียนญ.ส. เวลาประมาณ 07.20 น. > บริเวณคลีนิกหมอเกียงศักดิ์ เวลา 07.30 น. > ถนนสายสนามบินนอก จนถึงโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส.) เวลา 07.55 น.

** ขากลับออกจาก โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ญ.ร.ส) เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น. โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ

 

เส้นทางที่ 3 เส้นทางสายโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  (มีรถรับ - ส่ง 2 คัน )

ออกจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 06.30 น. > หน้าสยามนครินทร์ เวลา 06.45 น. > หน้า Big C Extra เวลา 06.50 น. > หน้าโรงเรียนเทศบาล 3(โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) เวลา 07.00 น. > บริเวณซอยสุภาพอ่อนหวาน เวลา 07.10 น. > บริเวณตลาดเกาะหมี เวลา07.15 น. > ถนนกาญจนวนิช (ทางไปสงขลา)จนถึงโรงเรียนหาดใหญ่ญ.พ.( หาดใหญ่พิทยาคม ) เวลา 07.20 น.

** ขากลับออกจาก โรงเรียน ญ.พ. (หาดใหญ่พิทยาคม)  เวลาโรงเรียนเลิก 16.00 น. โดยใช้ถนนเส้นเดิมเป็นทางขากลับ

>> หมายเหตุ : ให้ขึ้นรถตามสถานที่ที่ระบุไว้ <<

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ