เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องกุญชร
11.17
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
11.17
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้มีกรรมสิทธิ์ ผู้เป็นเจ้าของ ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร ตึกแถวหรือห้องชุด หรือหากเช่าที่ดินของรัฐทำกิจการถึงแม้ไม่ใช่เจ้าของ และป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563  ภายในกำหนดเวลา ดังนี้

 

  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 

      เริ่มชำระภาษีตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6)  จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

  • ภาษีป้าย                                       

     ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของป้าย ที่ต้องชำระภาษีประจำปี 2563 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีตามกำหนด โดยทรัพย์สินที่อยู่ในเขตตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ณ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   สอบถามเพิ่มเติมโทร. 074-200000 ต่อ 1151 , 1155 - 1159

 

> สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ชื่อใหม่ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบำรุงท้องที่)   https://www.hatyaicity.go.th/hatyaicity_tax/detail/5/data.html

>  ทำความเข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   https://www.hatyaicity.go.th/hatyaicity_tax/detail/6/data.html

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ