เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
20.53
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
20.53
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศและหนูน้อยรักษ์ไทยในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่   อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประเพณี ของไทยแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม การประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย (หญิง/ชาย) และการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยกำหนดระเบียบการรับสมัครผู้เข้าประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย (หญิง/ชาย) และนางนพมาศ (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศฯที่แนบด้านบน)

 

การประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย

การรับสมัครผู้เข้าประกวด กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร โดยสแกนรหัสคิวอาร์ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์

 

 

https://goo.gl/forms/gJSdUyvXINopcY2w1

ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องนำทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อผู้สมัครมาแสดง

และส่งสำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันคัดเลือก

วันคัดเลือก คือ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

 

 

การประกวดนางนพมาศ

การรับสมัครผู้เข้าประกวด กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร โดยสแกนรหัสคิวอาร์ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์

 

 

https://goo.gl/forms/kRbsnbiqt04hmKWI3

ผู้สมัครต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันคัดเลือก

วันคัดเลือก คือ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ