เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
04.23
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
04.23
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ชำระภาษี
ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำปี 2563

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามคุณลักษณะการใช้งานประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายตามแนบท้ายกระทรวง เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงประกาศประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประจำปี 2563 ดังรายละเอียดแนบ ภ.ด.ส.2 ที่แนบท้ายเอกสารนี้

                  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-200152,074-200155-7

ชำระภาษีอื่นๆ