เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
07.41
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
07.41
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวฝาก
คู่มือแนวทางการใช้ดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง

ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนา "ดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง" (Innovation Index for Inclusive, Sustinable and Connected City) ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละเมืองได้นำไปใช้ในการประเมินตนเองถึงศักยภาพด้านระบบนิเวศนวัตกรรมของเมือง  ซึ่งหมายถึงการแสดงบทบาทและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ตัวแสดงสำคัญในเมืองตระหนักว่าการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเมืองต้องสร้่างสมดุลทั้งการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมเชิงสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงให้ความสำคัญ กับนวัตกรรมสีเขียวทีใส่ใจเรื่องการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

 

ในการนี้ จึงได้ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ ข้อมูล "คู่มือดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง" เพื่อเป็นที่รับรู้ให้แก่ภาคส่วนต่างๆและประชาชนทั่วไป ดังนี้   https://www.youtube.com/watch?v=Y13aU3i08lI&feature=youtu.be

ข่าวฝากอื่นๆ