เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
14.28
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
14.28
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวฝาก
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในราชการทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์

มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ขอแจ้งให้ประชาชนทราบถึงข้อกำหนดหลักเเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในราชการทหาร  โดยเทศบาลนครหาดใหญ่สามารถพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (อ.1) ได้ แต่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับทางมณฑลทหารบกที่ 42 เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงสามารถปลูกสร้างอาคารได้ ดังนี้ 

1. จากเขตของค่ายเสนาณรงค์ ไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ ไประยะประมาณ 500.00 เมตร กำหนดให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้เฉพาะอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์เท่านั้น และกำหนดความสูงของอาคารที่จะปลูกได้ความสูงไม่เกิน 14 เมตร 

2. จากเขตของค่ายเสนาณรงค์ไปทางทิศตะวันออก บริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา ห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 

3. สำหรับพื้นที่ในเขตปลอดภัยในราชการทหารที่อยู่เหนือไปจากระยะตามข้อ 1 และ 2 กำหนดให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ และขอกำหนดความสูงของอาคารที่จะปลูกสร้างได้ไม่เกิน 20.00 เมตร 

4. การปลูกสร้างอาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์และอาคารที่มีความสูงเกินข้อกำหนดของมณฑลทหารบกที่ 42  ตามข้อ 1,2 และ 3 ให้มาดำเนินการขออนุญาตกับมณฑลทหารบกที่ 42 เพื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของหน่วยงาน ในแต่ละรายตามความเหมาะสม เมื่อได้รับการสอบและพิจารณาถึงความปลอดภัยของหน่วยงานทหารในขั้นต้นแล้ว  จึงไปยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (อ.1) กับเทศบาลรนครหาดใหญ่ เพื่อนำมาประกอบหลักฐานยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังกองทัพบก เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 

 

 

 

ข่าวฝากอื่นๆ