เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
03.26
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
03.26
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวฝาก
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ขอเชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องยื่นคำขอจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ขอเชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคมทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่ใช่นิติบุคคล รวมถึงเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ไปดำเนินการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ในการจัดการป่าชุมชน อันนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ  บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

โดยดำเนินการยื่นคำขอจดแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการศูนย์ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายป่าชุมชน ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หมายเลขโทรศัพท์ 0-7420-5974 หรือ 0-7420-5990 ต่อ 132

 

ข่าวฝากอื่นๆ