เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องกุญชร
10.08
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
10.08
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวฝาก
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563  ให้ชาวประมงในพื้นที่รับทราบ และงดการทำประมงด้วยเครื่องมือทีห้ามใช้ทำการประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563  

 

ข่าวฝากอื่นๆ