เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องกุญชร
10.05
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
10.05
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวฝาก
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563

สำนักงบประมาณ ได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563  จำนวน 32 ผลงาน 

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า หรือบริการนวัตกรรมต่อไป 

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ข่าวฝากอื่นๆ