เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องกุญชร
10.13
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
10.13
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวฝาก
ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ดังนี้

1.  ประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตรด้วยการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า 1 ปี ในปี พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้เช่าที่ไม่มีค่าเช่าค้างชำระ) สำหรับผู้เช่าที่ยังมีภาระค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระกับทางราชการ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว จะต้องดำเนินการชำระค่าเช่าที่ค้างชำระให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยกรมธนารักษ์จะยกเว้นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญา

2.  ประเภทสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ สัญญาเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังและสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (การเปิดประมูล) ให้มีการเลื่อนชำระค่าเช่าได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยสามารถเลื่อนชำระค่าเช่าเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 นำไปชำระในเดือนกันยายน 2563 พร้อมทั้งสามารถผ่อนชำระค่าเช่าดังกล่าวไปเป็นเวลา 12 เดือนด้วย โดยกรมธนารักษ์จะไม่เรียกเก็บค่าปรับ (เงินเพิ่ม) ผู้เช่าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวให้ไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา 

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  โทร : 074-312953

 

 

ข่าวฝากอื่นๆ