เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
02.36
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
02.36
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
โรงรับจำนำเทศบาลนครหาดใหญ่
โรงรับจำนำเทศบาลนครหาดใหญ่

สถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่

 (โรงรับจำนำเทศบาลนครหาดใหญ่)

“บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ”

 

อัตราดอกเบี้ย

เงินต้นรับจำนำ    1 - 5,000              บาท            ร้อยละ    0.50    ต่อเดือน

                      5,000 - 30,000       บาท            ร้อยละ    1.00    ต่อเดือน

                      30,000 - 100,000    บาท            ร้อยละ    1.25    ต่อเดือน

หมายเหตุ

  -   ตั๋วจำนำ 1 ใบไม่เกิน    100,000    บาท

   -  1 รายรับจำนำไม่เกิน   500,000  บาท

 

 

การคิดดอกเบี้ย

ไม่เกิน 15 วัน   คิด   ครึ่งเดือน

เกินกว่า 15 วัน   คิด    1 เดือน

* ตั๋วจำนำมีอายุ  4 เดือน  ผ่อนผัน 30  วัน

 

ขั้นตอนการรับจำนำ

1. ผู้จำนำยื่นบัตรประชาชน หรือ บัตรแทนบัตรประชาชน พร้อมทรัพย์สิน  ณ ช่องหมายเลข 3  (รับจำนำ)

2.  เจ้าหน้าที่ทำการประเมินราคา

3. ทำการแสกนนิ้วมือ

4. รับเงินพร้อมตั๋วจำนำ

 

 

ทรัพย์สินที่รับจำนำ

ทองคำ , นาค ,  เพชร ,  นาฬิกา  ,  แว่นตา  ,  เครื่องมือช่าง  , กล้องถ่ายรูป , โทรทัศน์ ,  เครื่องเสียง , จักรเย็บผ้า และอื่นๆ  เช่น  โน๊ตบุ๊ค  เป็นต้น

* หมายเหตุ ไม่รับจำนำของที่มีทะเบียนทุกประเภท

 

การมอบฉันทะ

1. “ผู้จำนำ”  ต้องการที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำการ ไถ่ถอน-ส่งดอกเบี้ย ผ่อน/เพิ่มเงินต้นแทน ต้อง พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวา ในช่อง ผู้มอบฉันทะ ในลักษณะเช่นเดียวกับที่ทำไว้คราวจำนำ ด้านหลังตั๋วรับจำนำให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และกรอกลายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้จำนำและรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 1 ฉบับ โดยให้กับผู้ที่จะมาทำการแทน ณ วันที่จะมาทำการไถ่ถอน-ส่งดอกเบี้ย ผ่อน/เพิ่มเงินต้น

2. “ผู้รับมอบฉันทะ” ต้องนำตั๋วรับจำนำที่มีการมอบฉันทะแล้วนั้น (ตามข้อ 1.) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของตนเองมาแสดงต่อพนักงานเพื่อบันทึกเป็น “ผู้ทำการแทน” ณ วันที่จะมาทำการไถ่ถอน-ส่งดอกเบี้ย ผ่อน/เพิ่มเงินต้น

* หมายเหตุ ตั๋วรับจำนำใหม่จะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผู้มาทำการแทน ในกรณีส่งดอกเบี้ย ผ่อน-เพิ่มเงินต้น

 

กรณีตั๋วจำนำหาย

1. ให้ผู้จำนำ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรแทนบัตรประชาชน มาติดต่อ ณ สถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่  ด้วยตนเอง

2. พนักงานจะทำการตรวจสอบ และ ออก “ใบแจ้งตั๋วจำนำหาย” เพื่อดำเนินการ

      2.1  นำไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่

      2.2  ไปที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้ นายอำเภอหาดใหญ่ หรือ ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามพร้อม ประทับตราประจำตำแหน่ง  เมื่อแล้วเสร็จตาม ข้อ 2. ให้นำใบแจ้งตั๋วจำนำหาย พร้อมใบบันทึกแจ้งความ มาทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยตามปกติ

* หมายเหตุ   การแจ้งตั๋วหายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่แจ้งตั๋วหายเท่านั้น

 

 

การไถ่ถอน , ส่งดอกเบี้ย  ผ่อน - เพิ่ม - เงินต้น 

นำตั๋วรับจำนำ อายุไม่เกิน 4 เดือน 30 วัน ยื่นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน  กรณีที่ทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่า 4 เดือน  และไม่มาไถ่ถอนภายใน 30 วัน  จะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยจะนำออกประมูลจำหน่ายต่อไป  

 

การประมูลทรัพย์สินหลุดจำนำ

ทำการประมูลจำหน่ายทุกวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่  โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

 

เวลาทำการ  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.00 น.

วันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ และตามประกาศ จ.ส.ท.

 

“ดอกเบี้ยต่ำ รับเงินทันใจ ระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน”