เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
14.31
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
14.31
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
จับประเด็น
คำกล่าวแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

คำกล่าวแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต


ข้าพเจ้านายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชน และข้าราชการทุกท่านว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่  และบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  อย่างครบถ้วนเคร่งครัด ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงานด้วยความสำนึกและตระหนัก พร้อมยอมรับผิดในการบริหารงานโดยทุกขั้นตอนจะต่อต้านการทุจริต  ไม่ร่วมมือและสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ
จะส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตจะส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน  เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและจัดให้มีมาตรการและกลไก เพื่อป้องกันและขจัดการทุจิตอย่างเข้มงวด

 


นายอมร  วงศ์วรรณ
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

จับประเด็นอื่นๆ