เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
14.30
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
14.30
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
จับประเด็น
คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่

คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่

 

ข้าพเจ้า นายไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ขอแสดงเจตจำนง ต่อสาธารณชน และประชาชนทั่วไปว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทุกคนปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญและดำเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง มีความยุติธรรมยืนหยัดต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

 

 

                                                              นายไพร  พัฒโน

                                                        นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

                                               

จับประเด็นอื่นๆ