เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
00.32
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
00.32
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รับสมัครเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ดังนี้ 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล 

1. ชั้นอนุบาลปีที่ 1  (รับจำนวน 90 คน )

- เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2559   (เกิดเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560)

2. ชั้นอนุบาลปีที่ 2  (รับจำนวนจำกัด) 

- เด็กเกิดปี พ.ศ.2558 (เกิดเดิอนพฤษภาคม 2558- พฤษภาคม 2559)

3. ชั้นอนุบาลปีที่ 3  (รับจำนวนจำกัด)

- เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2557 (เกิดเดือนพฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558)

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร  

1. สูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน 2 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  และของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว ติดใบสมัคร จำนวน 2 รูป

 

ระดับอนุบาลเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  เวลา 09.00-15.00 น. (ในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์) ณ อาคารเรียนอนุบาล (อาคารเรียน 4 )

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

เด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2556  ซึ่งนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2562 (มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม )

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร  

1. สูติบัตรนักเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา (รับรองสำเนา) จำนวน 2 ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา (รับรองสำเนา)  จำนวน 2 ฉบับ (ต้องอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เท่านั้น)

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ของนักเรียน อย่างละ  2 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว  ติดใบสมัครและใบมอบตัว จำนวน 2 รูป 

5. หลักฐานการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (เด็กเกิดปี พ.ศ.2556)

6. หนังสือรับรองการศึกษาชั้นระดับอนุบาล 3 (เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 )

 

เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์   ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2563  เวลา 08.30-16.30 (ในวันและเวลาราชการ)  ณ ห้องสำนักงานชั้น 2 อาคารพระโศภนพิทยาคุณ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-211599 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครเรียนอื่นๆ