เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
00.38
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
00.38
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รับสมัครเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)   สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 

 

คุณสมบัตินักเรียน 

1.  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  (รับจำนวน 70 คน )

- เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2559   (เกิดเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560)

2. ชั้นอนุบาลปีที่ 2  (รับจำนวนจำกัด) 

- เด็กเกิดปี พ.ศ.2558 (เกิดเดิอนพฤษภาคม 2558- พฤษภาคม 2559)

3. ชั้นอนุบาลปีที่ 3  (รับจำนวนจำกัด)

- เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2557 (เกิดเดือนพฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558)

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (รับจำนวน 100 คน)

- เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2556 (เกิดเดือนพฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2557)  หรือ จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 

5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร  

1. สูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน 2 ฉบับ 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  และของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

4. หลักฐานจากสถานศึกษาเดิม ประกอบด้วย ใบส่งตัวนักเรียนย้าย , ใบรับรอง , รายงานผลการเรียนหรือระเบียนสะสม , บัตรบันทึกสุขภาพ ฯลฯ (กรณีย้ายระหว่างปีขอคะแนนเก็บและเวลาเรียน )

 

วันเวลา และ สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 5          (วัดหาดใหญ่ )  

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 074-252568   หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์   http://www.t5hy.ac.th/newweb/

 

 

รับสมัครเรียนอื่นๆ