เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
00.28
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
00.28
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รับสมัครเรียน
รับสมัครเรียน

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ มีจำนวน 6 โรงเรียนด้วยกัน คือ

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

3. โรงเรียนเทศบาล 3 (โสภณพิทยาคุณานุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

6. โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เปิดสอบระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 (ในปีการศึกษา 2556 ขยายการศึกษาในระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 1)

 

           โดยทั่วไปสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนในเดือนมกราคมของทุกปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักเรียนที่จะเข้ามัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เท่านั้น

- ระดับชั้นอนุบาล 1 เป็นเด็กที่มีอายุ 4 ปี

- ระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กที่มีอายุอย่างเข้า 7 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนด)

2. รูปถ่าย (ขนาดตามที่โรงเรียนกำหนด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา ของบิดามารดา และ(ุ้สมัคร (นักเรียนผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทพเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

4. สูติบัตร (ใบเกิด)

5. หลักฐานทางการศึกษา เช่น ใบแจ้งเข้าเกณฑ์ ใบ ปพ.1

6. หลักฐานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด

 

          ทั้งนี้คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครจะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้กำหนด

 

รับสมัครเรียนอื่นๆ