×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ ม.9(7)
จำนวนมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ ม.9(7)ทั้งหมด 0 รายการ
รายการเอกสาร

---- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ----