×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จำนวนคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด 2 รายการ