×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบทดสอบความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
 •  ดีมาก
   
  3 ท่าน 50.00%
 •  ดี
   
  2 ท่าน 33.33%
 •  ปานกลาง
   
  1 ท่าน 16.67%
 •  ควรปรับปรุง
   
  0 ท่าน 0.00%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
6 ท่าน