×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ 
21 กันยายน 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  "สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564"

ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่