×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์วัคซีนซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก
17 กันยายน 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียน "'รอบเก็บตก"  เพื่อรับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยสามารถตรวจสอบผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้  

1. ผ่าน SMS เบอร์ที่ท่านลงทะเบียน

2. ผ่าน QR CODE    หรือลิงค์ https://vaccine.hatyaicity.go.th/_2NdResualt/_idcheckregist.php?fbclid=IwAR1Yy9Z2FvNmPKkdvfDtrGhWlJasJ_izkyYwA6ltg5OHkuAngil9WViTYbk

 

• กำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 27-30 กันยายน 2564  เวลา 08.30-15.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)

• สถานที่ฉีดวัคซีน สนามกีฬากลางจิระนคร /ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

• นำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตร เพื่อแสดงหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีน

• ให้ท่านมาในวัน เวลา และสถานที่ที่นัด และมาก่อนเวลานัด 30 นาที • ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 074-200000