×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายฮ่าหรน หมันหลอ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา เปิดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
21 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายฮ่าหรน หมันหลอ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา เปิดประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านนา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านนา (ชั้น 2)