×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายฮ่าหรน หมันหลอ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้าน เปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำลบ้านนา ประจำปี 2565
21 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายฮ่าหรน หมันหลอ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้าน เปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำลบ้านนา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2565 และพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา