×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
12 มกราคม 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565