×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
24 ธันวาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564