×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้ที่ได้วางเงินมัดจำรังวัดไปรับเงินคืน
24 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้ที่ได้วางเงินมัดจำรังวัดไปรับเงินคืน