×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่
17 ธันวาคม 2564

การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่