เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
15.44
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
15.44
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ชุมชน

รายชื่อประธานชุมชน  เขต  1

 

ลำดับที่ ชุมชน ชื่อประธานชุมชน ที่อยู่ เบอร์โทร
1 หน้าสวนสาธารณะ นางสาวกนกกร   ขวัญพรหม 2/1 ซ.2/1 กาญจนวณิชย์ 089-4621026
2 ทักษิณเมืองทอง นางสาวติก   ศรีทองคำ 470 ถ.กาญจนวณิชย์ 089 - 7320511
3 สุภาพอ่อนหวาน นางวิจิตรา   ทองรักษา 34 ซ.สุภาพอ่อนหวาน 089 - 6532409
4 หน้าค่ายเสนาณรงค์ นายจารึก  บุญมณี 933 ถ.เพชรเกษม 081 - 1898302
5 ภาสว่าง นายทิวา พันธนียะ 13 ถ.ภาสว่าง 6 081-3881818
6 อู่ ท.ส. นายพนม  นพสุวรรณ 2 ซ.6/1 ถ.เพชรเกษม 095-4404107
7 พรุแม่สอน นายอนันต์ ศรีธรรมโชติ 71 ซ.8/2 ถ.เพชรเกษม 084-0686619
8 กอบกาญจน์ศึกษา นางเสาวลักษณ์  วิมุกติวรรณ 285 ซ.ไทยสมุทร ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 095-4328485
9 แม่ลิเตา ด.ต.สถิต  สุขโข 1/25 ซ.กัลยาเทพ  081-7487623
10 คลองเตย นายประเสริฐ  ฤทธิวงศ์ 35 ถ. อนุสรณ์อาจารย์ทอง 091-0585823
11 โรงปูน นางวรรณี    แซ่ลิ่ม 197 ถ.รัถการ 089-4357014
12 อนุสรณ์อาจารย์ทอง นางลูด พัฒโน 86/89 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 084-2524265
13 สามัคคี นางสาวพีรยา  นวลแก้ว 86/39 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 096-4299806
14 หน้าโรงพยาบาลศิครินทร์ นายบุญเสริญ    สมพงศ์    46/51/5 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 081-2761731
15 เกาะเสือ นายอบ   ผอมคง 46/48 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 081-6632502
16 หลังสนามกีฬากลาง นางรัตนา  จิตรนิรัตน์ 140/7 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3 095-7207889
17 หลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายโรจ  พิหาร 54/48  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 099-3651414
087-3979519
18 ศรีนิล นางปิยพัชร์  ธนินเฉลิมพล 18 ถ.ศรีนิล 3 084-3134994
19 หมัดยาเม๊าะ นางสาวนิตยา   เสียงใหญ่ 4/13 ซ.1ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 087-6300105
20 ป้อม 6 นายสัญญา  คงมา 269  ถ.ถัดอุทิศ   089-8790992
21 หน้าสนามกีฬากลาง นางสาววาสนา  ศรีสุวรรณ  237/36  ถ.รัถการ 084-4362773
22 โรงเรียนชาตรี นายอดุลย์  ชอบงาม 145 ซ.1 สัจจกุล(รามนนท์) 084-9632067
23 ศิครินทร์ นางยารีนา  เหมมันต์ 51 ซ.11 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 087-4447317
24 รัถการ นายพัฒน์พงศ์   กาลสงค์ 41/84 ซ.21ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 081-4797185
25 ริมทางรถไฟ นายโนรี    คลังน้อย  267/20 ถ. รัถการ 098-0172710
26 มุสลิม นางฉาว  เบ็ญโกบ 64 ถ.มุสลิม 089-8763923
27 หอนาฬิกา นายสุชาติ  ฉายเมธากุล 79 ถ.มนตรี 061-6393998
28 ตลาดคอมแพล็กซ์ นางรัชนี  ชีวทวีทรัพย์ 35/1 ถ.ฉัยยากุล 089-4655366