เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
00.14
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
00.14
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ : ภาพกิจกรรม
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ประจำปี 2558

การประชุมใหญ่ “สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ประจำปี 2558” เมื่อวันที่  7 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามฉันทามติสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ประจำปี 2557 และพิจารณาข้อเสนอทางวิชาการ ด้านทิศทางพัฒนาเมืองหาดใหญ่ และด้านการจัดการขยะ เพื่อให้กระบวนการสมัชชาฯ ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาที่ก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะท้องถิ่น