เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
00.00
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
00.00
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ : ภาพกิจกรรม
การประชุมใหญ่ “สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง” ปี 2557

การประชุมใหญ่ “สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ คนหาดใหญ่...กำหนดอนาคตตนเอง” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำเสนอข้อสรุปจากประเด็นปัญหาที่ได้นำเสนอมาพิจารณาหาฉันทามติในการกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน และนำไปสู่นโยบายการบริหารนครหาดใหญ่ 

โดยประเด็นปัญหาที่คิดว่าเป็นผลกระทบต่อภาพรวมของเมืองหาดใหญ่ และประชาชนที่อยู่ในหาดใหญ่ได้ 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้  

1. ด้านการจราจร 

2. ด้านอุทกภัย 

3. ด้านทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ 

และได้รับเกียรติจาก นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง “การจัดการตนเองของประชาชน”  เพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนานครหาดใหญ่